Oferta

Dzięki zdobytej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu oferuję:

Konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia

pracownia psychologiczna Toruń Radziejów 14

W zależności od stanu emocjonalnego i sytuacji życiowej  proponuję osobie zgłaszającej się na pierwszą wizytę rożne formy pomocy tj: konsultacje, wsparcie, poradnictwo, interwencje, czy psychoterapię psychodynamiczną.

Psychoterapia psychodynamiczna polega na dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą  w oparciu o nawiązującą się relację terapeutyczną. Jest to metoda leczenia różnymi metodami psychologicznymi. Są to spotkania raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od diagnozy pacjenta.

Sesje trwają 45 minut.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest kilkoma konsultacjami (w zależności od stanu zdrowia pacjenta) aby uzyskać potrzebne informacje o pacjencie w celu postawienia właściwej diagnozy, ustaleniu celów psychoterapii i zawarcia kontraktu terapeutycznego, który szczegółowo określa  pracę psychoterapeutyczną z pacjentem.

Psychoterapia psychodynamiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z uwagi na:

 • zaburzenia lękowe (np. stany lękowe, napady paniki, fobie);
 • zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • zaburzenia osobowości (np. borderline, narcystyczne);
 • trudności w sferze seksualnej;
 • zaburzenia psychosomatyczne (bóle głowy, napady duszności, mdłości, migreny);
 • zaburzenia hipochondryczne;
 • zaburzenia odżywiania;
 • samouszkodzenia, myśli i próby samobójcze.

Psychoterapia adresowana jest ponadto do osób, które mają problemy ze snem, doświadczają poczucia pustki, braku sensu życia, nadmiernego stresu, lęku, a także mają trudności w utrzymaniu stabilnych relacji interpersonalnych.

Badania psychotechniczne

Prowadzę badania dla:

 • Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy;
 • Kierowców pojazdów służbowych i uprzywilejowanych;
 • Kierowców skierowanych przez starostwo za: przekroczenie limitu punktów karnych, spowodowanie wypadku z osobami zabitymi bądź rannymi, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających;
 • Instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska;
 • Kierowców skierowanych przez lekarza na  badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie;
 • Operatorów maszyn i urządzeń technicznych (m.in. wózki widłowe, koparko-ładowarki, dźwigi, żurawie, suwnice);
 • Pracowników ochrony;
 • Osób pracujących na wysokościach.

Osoba badana powinna być wypoczęta, nie spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych na 48 godzin przed badaniem. Badanie ma charakter indywidualny i odbywa się w atmosferze komfortowej dla osoby badanej. 

Na badanie należy zabrać:

 • skierowanie;
 • dokumenty tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy);
 • okulary w przypadku używania do czytania lub do jazdy samochodem.
pracownia psychologiczna Toruń Radziejów 15

Badania na broń

pracownia psychologiczna Toruń Radziejów 13

Wykonuję specjalistyczne badania psychologiczne do pozwolenia na broń do celów:

 • ochrony osobistej, osób i mienia (broń gazowa i bojowa);
  łowieckich;
 • sportowych (broń palna i pneumatyczna);
 • rekonstrukcji
 • historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • pamiątkowych;
 • szkoleniowych;
 • obrotu bronią, amunicją itd.

Pozostałe badania:

 • badania sędziów, prokuratorów, komorników i kuratorów;
 • badania detektywów, pracowników ochrony, pracowników kwalifikowanych;
 • badania Służby Leśnej, Inspektorów Transportu Drogowego;
 • badania osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego;
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

W ramach prowadzonych badań wydaję wymagane przepisami prawa stosowne orzeczenie psychologiczne.

Doradztwo i szkolenia

Na indywidualne zamówienia prowadzę specjalistyczne doradztwo i szkolenia psychologiczne, dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o wzajemne uzgodnienia

pracownia psychologiczna Toruń Radziejów 16
Scroll to Top