O mnie

Lidia Lewandowska-Dowgiałło

Lidia Lewandowska-Dowgiałło

psycholog (specjalizacja kliniczna UAM), psychoterapeutka psychodynamiczna, pedagog resocjalizacji, psycholog transportu, socjoterapeuta

Od ponad 20 lat pracuję z osobami znajdującymi się w rożnych sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Posiadam doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Od 2012 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną. Natomiast od 2016 roku zajmuję się prowadzeniem  psychoterapii w nurcie psychodynamicznym z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania itp.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji u superwizorów KCP w Krakowie.

W mojej pracy kieruję się przede wszystkim kodeksem etycznym PTPPd i wysoką jakością świadczonych przeze mnie usług psychologicznych.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Od 2003 roku do 2015 roku pracowałam w placówce wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży a także z osobami dorosłymi doznającymi przemocy.

W 2018 roku odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera  Toruniu na Oddziale Klinicznym VI Psychiatrii Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale III Psychiatrycznym Żeńskim i Oddziale II Psychiatrycznym Męskim (360 h).

Staram się systematycznie aktualizować i wzbogacać swoją wiedzę przede wszystkim uczestnicząc w różnego rodzaju  konferencjach, sympozjach i szkoleniach.

Swoją wiedzę zdobywałam między innymi dzięki:

 • Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie – uprawnienia do badań na broń (2023);
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (2016-2020);
 • Systemowe rozumienie rodziny (cz.I) prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii (180h);
 • Pracownia Pomocy Psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin
  w Sopocie (2013/14);
 • Studium Trenerskie (230h), Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” w Poznaniu (2012/13);
 • Techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności w CBT (60h) w Warszawie (2012);
 • Kurs i Test 101 z Analizy Transakcyjnej w PTAT Poznaniu (2012);
 • Metody projekcyjne – ocena relacji dziecka z rodziną i łączących ich więzi emocjonalnych (15h), PPP dla dzieci, młodzieży i rodzin w Sopocie (2012);
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych (20h), PPP dla dzieci, młodzieży i rodzin w Sopocie (2011)
 • Szkoła Analizy Transakcyjnej (120h) Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” w Poznaniu (2011/12);
 • Diagnoza zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (10h), Techniki rysunkowe w diagnozie
  i terapii psychologicznej – Rysunek Rodziny (8h), Umiejętność stosowania i interpretacji testu drzewa (10h), SRK w Łodzi (2011);
 • Psychologia Transportu- studia podyplomowe Uniwersytet Warszawski (2011);
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120h) Stowarzyszenie „Niebieska Linia” w Warszawie (2009);
 • Studium Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) (128h), Dojrzewalnia Róż w Warszawie (2009);
 • Trener Treningu Zastępowania Agresji „Art” – certyfikat trenerski (85h), Instytut AMITY
  w Warszawie (2006);
 • Psychoterapia w ramach szkolenia dla terapeutów pracujących z DDA (170h), IPZ
  w Warszawie (2006-2007);
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej” (70h), Instytut TSR
  w Warszawie (2004);
 • Kurs doskonalący przygotowujący do realizacji programu turnusów korekcyjnych dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym „Strzyżyna”(35h), Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi (2005);
 • Kurs doskonalący w zakresie pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka (75h), PROM w Łodzi (2004);
 • Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Korekta” (30h), Stowarzyszenie „Noe” (2004);
 • Socjoterapia – studia podyplomowe, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (2002-2004).

"Za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj."

Karen Lamb

Scroll to Top